Hieronder vindt u het privacybeleid van Camping Kerisole.

Introductie

Camping Kerisole is eigenaar en beheerder van de www.camping-kerisole.fr camping. Camping Kerisole is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt met zorg wordt behandeld. In deze privacyverklaring leggen we graag uit hoe we dit doen.

Identiteit en contactgegevens

Camping Kerisole
SARL ANSYM2L
Louis Pasteur Straat
29390 Scaër, Frankrijk
06 46 71 76 40
info@camping-kerisole.fr

Persoonsgegevens verwerkt Camping Kerisole

Camping Kerisole verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van de diensten van Camping Kerisole en/of deze gegevens verstrekt aan Camping Kerisole. Dit is het geval wanneer u gebruik maakt van een van de websites, het contactformulier of uw interesse kenbaar maakt (per correspondentie of telefoon).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Camping Kerisole verwerkt, afhankelijk van de dienst die u gebruikt.

Als u de website(s) van Camping Kerisole gebruikt, worden algemene bezoekersgegevens bewaard, zonder dat deze bezoekers identificeerbaar zijn:

 • locatiegegevens;
 • informatie over activiteiten (surfgedrag) op de site(s)
 • internetbrowser en apparaattype

Als u de nieuwsbrief van de website(s) van Camping Kerisole gebruikt, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • uw e-mailadres
 • in sommige gevallen uw voor- en achternaam
 • andere persoonsgegevens die u actief verstrekt.

Als u als klant gebruik maakt van diensten zoals het contactformulier van Camping Kerisole, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • uw voor- en achternaam;
 • uw e-mailadres
 • in sommige gevallen uw telefoonnummer
 • uw internetbrowser en apparaattype en
 • andere persoonsgegevens die u actief verstrekt.

Als u het evaluatieformulier als klant gebruikt door een beoordeling achter te laten :

 • in sommige gevallen uw naam;
 • uw e-mailadres
 • uw internetbrowser en apparaattype, en
  andere persoonsgegevens die u actief verstrekt.

Verwerkt Camping Kerisole bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Onze site(s) en/of dienst heeft niet de intentie om speciale en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers van de site te verzamelen. Camping Kerisole kan echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is en daarom moedigt Kerisole ouders of voogden aan om deel te nemen aan de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat de gegevens van minderjarigen door Camping Kerisole worden verwerkt.

Als u er ondanks al het bovenstaande van overtuigd bent dat Camping Kerisole op onrechtmatige wijze speciale of gevoelige informatie heeft verwerkt, nodigt Kerisole Camping u uit om contact met ons op te nemen. Camping Kerisole zal deze informatie dan zo snel mogelijk verwijderen.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Camping Kerisole verwerkt alleen gegevens voor zover dat nodig is voor haar diensten. Uw persoonsgegevens worden daarom alleen verwerkt voor de volgende doeleinden.

Als u als bezoeker de website(s) van Camping Kerisole gebruikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • analyseer het gedrag op de site(s) van Camping Kerisole om de site(s) te verbeteren en het aanbod van producten en diensten aan te passen aan de voorkeuren van de bezoeker;
 • om het surfgedrag op de website(s) van Camping Kerisole te analyseren op basis waarvan Camping Kerisole inhoud, producten en diensten aanpast aan de behoeften van bezoekers en
 • Camping Kerisole verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Als u de nieuwsbrief van de website(s) van Camping Kerisole gebruikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Als u uw e-mailadres heeft opgegeven om een nieuwsbrief te ontvangen, kan deze worden gebruikt om u als klant te informeren over relevante en interessante soortgelijke producten en diensten van Camping Kerisole. Uw e-mailadres wordt voor onbepaalde tijd bewaard. Als u deze informatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk gewenst moment afmelden

Als u als klant gebruik maakt van de diensten van Camping Kerisole, worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • send de informatie of het boekingsformulier naar de betreffende accommodatie, zodat een reactie kan worden vastgesteld door de accommodatie en
 • u kunt bellen of e-mailen indien nodig om onze services uit te voeren.

Als u als klant het evaluatieformulier gebruikt om een beoordeling achter te laten, worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • om uw evaluatie te toetsen aan de regels en
 • om informatie te sturen over (afwijzing van) uw beoordeling.

Als Camping Kerisole uw persoonsgegevens wil verwerken voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, zal Camping Kerisole dit alleen doen na het vragen en verkrijgen van uw uitdrukkelijke toestemming.

Hoe lang bewaart Kerisole Campsite gegevens?

Camping Kerisole bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien deze verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, is niet langer strikt noodzakelijk voor het bereiken van de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen.

Voor de persoonsgegevens die Camping Kerisole ontvangt in verband met de registratie van uw accommodatie, de voorbereiding en uitvoering van het contract en de verwerking van facturen, bewaart Camping Kerisole uw persoonsgegevens niet langer dan vijf jaar na de afwijzing van uw registratie of beëindiging van de overeenkomst.
Deelt

Camping Kerisole persoonsgegevens met derden?

Camping Kerisole zal uw gegevens niet delen met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Leveranciers

Wij maken gebruik van de volgende aanbieders die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Camping Kerisole, waarmee alle verwerkersovereenkomsten zijn gesloten: CampREIS (facturatie) en MailChimp (nieuwsbrieven).

Google Analytics

Camping Kerisole gebruikt Google Analytics om bezoekersgedrag te meten en te analyseren. Om uw privacy te waarborgen, is Google Analytics geconfigureerd om privacy te respecteren :

 • een verwerkersovereenkomst is ondertekend met Google;
 • Anonymize IP wordt gebruikt;
 • de optie ‘gegevens delen’ is uitgeschakeld;
 • de functie voor gebruikers-id’s is niet ingeschakeld en
  er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Het bewaren van gegevens voor gebruikers en gebeurtenissen is ingesteld op 50 maanden. Na deze periode worden de verzamelde gegevens automatisch verwijderd uit Google Analytics.
Hoe analyseert Camping Kerisole uw bezoek?

Camping Kerisole gebruikt analytische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Camping Kerisole gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren.

U kunt cookies uitschakelen door uw internetbrowser zo te configureren dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via uw browserinstellingen.

Toegang en correctie van uw gegevens

U hebt het recht om de persoonsgegevens die Camping Kerisole namens u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij Camping Kerisole deze rechten niet kan verlenen op basis van een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek tot inzage, rectificatie, beperking of verwijdering sturen naar info@camping-kerisole.fr.

Camping Kerisole bevestigt echter graag dat dit verzoek u aangaat. Camping Kerisole vraagt u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Zorg ervoor dat in deze kopie van uw pasfoto MRZ (machineleesbaar gebied, strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart zijn geweest. Zo bescherm je je privacy. Camping Kerisole zal dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten

Als u van mening bent dat Camping Kerisole uw persoonlijke gegevens onrechtmatig heeft gebruikt of niet tevreden bent met het antwoord van Camping Kerisole op uw verzoek, hebt u het recht om dit te melden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Camping Kerisole neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Om gegevens veilig via internet te verzenden, heeft onze website een SSL-certificaat geïnstalleerd. Dit protocol maakt een versleutelde verbinding tussen een webserver en een internetbrowser. Deze verbinding zorgt ervoor dat alle gegevens die tussen de webserver en de browser worden verzonden, geheim blijven.

Functionaris voor gegevensbescherming

Camping Kerisole heeft een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is onder andere verantwoordelijk voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door Camping Kerisole, het beoordelen van de gegevensverwerking en het adviseren over technologie en veiligheid.

Als u, ondanks het bovenstaande, vermoedt dat uw gegevens niet veilig zijn, dat u vermoedt dat uw persoonlijke gegevens zijn misbruikt of dat de juiste verwerking van persoonlijke gegevens niet voldoende wordt gegarandeerd door Camping Kerisole, stuur dan een e-mail naar info@camping-kerisole.fr.
Vragen

Als u vragen heeft over ons Privacybeleid of op enigerlei wijze wilt reageren op ons Privacybeleid, neem dan contact op met:

Per e-mail: info@camping-kerisole.fr
Per telefoon: 06 46 71 76 40
Per brief aan:
Camping Kerisole privacybeleid
SARL ANSYM2L
Louis PasteurStraat 3
29390 Scaër, Frankrijk

Scaër, mei 2018