Hieronder vindt u het privacybeleid van Camping Kerisole.

Introductie

Camping Kerisole is eigenaar van en beheert de website www.camping-kerisole.fr. Camping Kerisole is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen.

Identiteit & contactgegevens

Camping Kerisole
Rue Louis Pasteur
29390 Scaër, France
+33 6 46 71 76 40
info@camping-kerisole.fr

Persoonsgegevens die Camping Kerisole verwerkt

Camping Kerisole verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van de diensten van Camping Kerisole en/of omdat u deze gegevens zelf aan Camping Kerisole verstrekt. Dit is het geval wanneer gebruik maakt van een van de website(s), het contactformulier of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt (in correspondentie of telefonisch).

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door Camping Kerisole, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruikmaakt, worden verwerkt.

Als u gebruik maakt van de website(s) van Camping Kerisole, worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze bezoekers zijn te identificeren:

 • locatiegegevens;
 • gegevens over activiteiten (surfgedrag) op de website(s) en
 • internetbrowser en apparaat type.

Als u gebruik maakt van de nieuwsbrief van Camping Kerisole website(s), worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • uw e-mailadres
 • in sommige gevallen uw voor- en achternaam
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.

Als u als klant gebruik maakt van de dienstverlening zoals het contactformulier van Camping Kerisole, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • uw voor- en achternaam;
 • uw e-mailadres;
 • in sommige gevallen uw telefoonnummer
 • uw internetbrowser en apparaat type en
 • overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt.

Als u als klant gebruik maakt van het beoordelingsformulier door het achterlaten van een review:

 • in sommige gevallen uw naam;
 • uw e-mailadres;
 • uw internetbrowser en apparaat type en
 • overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt.

Verwerkt Camping Kerisole bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Onze website(s) en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Camping Kerisole kan echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is en daarom raadt Camping Kerisole ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen teneinde te voorkomen dat gegevens over minderjarigen door Camping Kerisole worden verwerkt.

Mocht u ondanks het voorgaande overtuigd zijn dat Camping Kerisole onrechtmatig bijzondere of gevoelige gegevens heeft verwerkt, dan verzoekt Camping Kerisole u contact met ons op te nemen. Camping Kerisole zal deze informatie vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderen.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Camping Kerisole verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de onderstaande doeleinden.

Als u als bezoeker gebruik maakt van de website(s) van Camping Kerisole worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • voor het analyseren van gedrag op de website(s) van Camping Kerisole teneinde daarmee de website(s) te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de bezoekers voorkeuren;
 • voor het analyseren van surfgedrag over de website(s) van Camping Kerisole op basis waarvan Camping Kerisole content, producten en diensten afstemt op bezoekers behoefte en
 • Camping Kerisole verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Als u gebruik maakt van de nieuwsbrief van Camping Kerisole website(s), worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • indien u uw e-mailadres heeft opgegeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Camping Kerisole. Uw e-mailadres wordt voor onbepaalde tijd bewaard. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Als u als klant gebruik maakt van de dienstverlening van Camping Kerisole, worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • het informatie- of reserveringsaanvraag formulier te verzenden aan desbetreffende accommodatie, zodat een reactie door de accommodatie kan worden opgesteld en
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Als u als klant gebruik maakt van het beoordelingsformulier door het achterlaten van een review, worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • voor het toetsen van uw beoordeling aan de spelregels en
 • voor het toesturen van informatie over (afwijzing van) uw beoordeling.

Indien Camping Kerisole uw persoonsgegevens voor andere, bijvoorbeeld commerciële, doeleinden wil verwerken dan hierboven omschreven, doet Camping Kerisole dit alleen nadat hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen. Deze toestemming kunt u vervolgens op ieder moment en zonder opgaaf van redenen intrekken.

Hoe lang bewaart Camping Kerisole gegevens?

Camping Kerisole bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen.

Voor de persoonsgegevens die Camping Kerisole ontvangt in het kader van de registratie van uw accommodatie, het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en het verwerken van facturen, betekent dit in ieder geval dat Camping Kerisole uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan vijf jaren na afwijzing van uw registratie of de beëindiging van de overeenkomst.

Deelt Camping Kerisole persoonsgegevens met derden?

Camping Kerisole deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Leveranciers

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Camping Kerisole, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: CampREIS (facturatie) en MailChimp (nieuwsbrieven).

Google Analytics

Om bezoekersgedrag te meten en te analyseren maakt Camping Kerisole gebruik van Google Analytics. Om uw privacy te waarborgen is Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld:

 • er is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten;
 • er wordt gebruik gemaakt van Anonymize IP;
 • de optie ‘gegevens delen’ staat uit;
 • de functie voor User ID’s is niet ingeschakeld en
 • er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevensbehoud voor gebruikers en gebeurtenissen staat ingesteld op 50 maanden. Na die periode wordt de verzamelde gegevens bij Google Analytics automatisch verwijderd.

Hoe analyseert Camping Kerisole uw websitebezoek?

Camping Kerisole maakt gebruik van analytische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Camping Kerisole gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inzage in en correctie van uw gegevens

U heeft het recht de persoonsgegevens die Camping Kerisole van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij Camping Kerisole deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@camping-kerisole.fr.

Wel stelt Camping Kerisole vooraf graag vast dat dit verzoek van u afkomstig is. Camping Kerisole vraagt u dan ook een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorgt u wel dat in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart is gemaakt. Op deze manier beschermt u uw privacy. Camping Kerisole zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten

Indien u van mening bent dat Camping Kerisole uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of niet tevreden bent met de reactie van Camping Kerisole op uw verzoek, dan hebt u het recht hiervan melding te doen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Camping Kerisole neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Om gegevens veilig te versturen via het internet heeft onze website een SSL-certificaat geïnstalleerd. Dit protocol creëert een versleutelde verbinding tussen een webserver en een internetbrowser. Deze verbinding zorgt ervoor dat alle gegevens, die tussen de webserver en browser worden verstuurd, geheim blijven.

Functionaris gegevensbescherming

Camping Kerisole heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG draagt onder meer zorg voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door Camping Kerisole, het inventariseren van gegevensverwerkingen en het adviseren over technologie en beveiliging.

Als u ondanks het bovenstaande vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, denkt dat misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens of meent dat een juiste verwerking van persoonsgegevens onvoldoende door Camping Kerisole wordt gewaarborgd, stuur dan een mail naar info@camping-kerisole.fr.

Vragen

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of anderszins wilt reageren op het door ons gehanteerde privacybeleid dan kunt u contact opnemen:

 • Per e-mail: info@camping-kerisole.fr
 • Per telefoon: +33 6 46 71 76 40
 • Per brief aan:
  Privacybeleid Camping Kerisole
  Rue Louis Pasteur
  29390 Scaër, France

Scaër, mei 2018